PDI: DELEGAT DE PROGRAMA DE POSTGRAU OFICIAL. PRIMER CURS