PDI: MEMBRE NAT DEL CONSELL DE GOVERN - SECRETARI/A GENERAL