PDI: COORDINADOR/A D'ÀREA PER A LA PROJECCIÓ DE GRAU EN DRET