PDI: Curs 2 de Grau en Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació