PDI: Responsabilitat i innovació social en les administracions públiques