PDI: Qualitat de vida laboral: el treball en el marc de la vida de les persones