PDI: 1.Els continguts estan estructurats en dos U.D.
La primera U.D.1 està dedicada a una introducció conceptual, metodològica i històrica de l'antropologia social i cultural.
La U.D.2 se centra en l'obtenció de dades i en l'elaboració de discursos que l'antropologia social i cultural pot aportar al periodisme i a les ciències de la comunicació, aportant a aquestes una perspectiva crítica i innovadora.