PDI: Estratègies d'obtenció de dades i elaboració de discursos: La mirada o perspectiva antropològico-social per al periodisme.