PDI: "UNITAT DIDÀCTICA III: ACCÉS I CONTINGUT I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVICI"