PDI: LES CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS I LA SEUA EVOLUCIÓ