PDI: FACTORS CONTINGENCIALS DEL DISSENY ORGANITZATIU