PDI: Programes d'activitat física dirigida a pacients amb patologies neurodegeneratives.