PDI: Conceptes bàsics de la comptabilitat de costos.