PDI: ESTRATÈGIES PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS.