PDI: 2.- ASPECTES PRÀCTICS DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I DEURES TRIBUTARIS EN LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AEAT.