PDI: 3.- LES NOVES TECNOLOGIES EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I DEURES TRIBUTARIS EN L'ÀMBIT DE LES HISENDES TERRITORIALS