PDI: INTRODUCCIÓ. FONAMENTS FÍSICS DE LA ENERGÍA I MESURES DE VARIABLES ENERGÈTIQUES