PDI: Eficiència energètica, normativa i plans europeus i nacionals