PDI: Mètodes per a l'anàlisi de dades ecològiques. Models lineals generalitzats i anàlisi multivariant.