PDI: Models de simulació dinàmica per a l'estudi de Sistemes Ecològics.