PDI: Criteris d'establiment límits de substàncies químiques i paràmetres de qualitat.