PDI: L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS EN UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA MODERNA