PDI: LA ACTIVITAT CONVENCIONAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS.