PDI: UNITAT DIDÁCTICA 3: OPERACIONS AMB SÓLIDS PULVERULENTS