PDI: UNITAT DIDÀCTICA 7: dessecació i LIOFILITZACIÓ