PDI: Unitat I.Generalitats. Corrent continua i alterna.