PDI: Descripció de dades i distribucions teòriques