PDI: Conceptes teòrics de Fisioteràpia en Dolor Cònic.