PDI: Estudi de deformacions en estructures isostàtiques