PDI: Conceptes i hipòtesis bàsiques de la Resistència de Materials.