PDI: FACTORS CONTINGENCIALS I CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS