PDI: INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DE LES MÀQUINES FERRAMENTA DE CONTROL NUMÈRIC