PDI: RENOVACIÓ DE LA CÀRREGA EN MOTORS DE QUATRE TEMPS