PDI: PROCESSOS D'INFLUÈNCIA SOCIAL I COMPORTAMENT COL.LECTIU.