PDI: LES RELACIONS PÚBLIQUES COM A ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ