PDI: LA CREATIVITAT, EL MISSATGE I LA CAMPAYA PUBLICITÀRIA