PDI: Aspectes de la comunicació. Principals avantatges i inconvenients.