PDI: Tema 4. MANERES DE CONTAR LA REALITAT. MESTRES I MIRADES