PDI: LESIONS NEUROLÒGIQUES RELLEVANTS EN EL MEMBRE INFERIOR