PDI: LA PLANIFICACIÓ FISCAL EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL