PDI: Criteris de diseny i tramitació administrativa de la instalació de explotacions ramaderes