PDI: UNITAT 1. El regadiu a Espanya: passat, present i futur.