PDI: UNITAT 6. Infraestructura i maneig dels sistemes d'emmagatzemament i regulació