PDI: U.D. 1. Introducció a l'anàlisi econòmic financer de plantacions fruiters ia la metodologia multicriteri