PDI: CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB ZELOSIES O CINTRES METÀL·LIQUES I DE FUSTA.