PDI: DISSENY I CÀLCUL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. Càlcul amb CYPECAD del cas particular d'oficines en la indústria