PDI: CÀLCUL D'UNA ESTRUCTURA REALITZADA AMB CINTRES DE FUSTA