PDI: incronització i comunicació de progalls: Problemàtiques i solucions