PDI: Mètodes d'avaluació d'inversions. Criteris per a l'avaluació economico financera de projectes