PDI: L'informe d'avaluació econòmic financer de projectes. Pla indicatiu de presentació